Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2019

Ý cầu nguyện: Cầu cho giới Trẻ. Xin cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ ở Châu Mỹ Latinh, biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của Chúa, để loan truyền niềm vui Tin mừng cho thế giới.

Tổng Giáo Phận Sàigòn – Tp. HCM
Giáo xứ Vĩnh Hoà 
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01/2019
Ngày  
Thứ ba
01/01/2019
Thứ ba. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ngày thế giới hoà bình
17h30: Bổn mạng Ca đoàn Thánh Mẫu - Rước kiệu Đức Mẹ chung quanh Thánh đường.
Thứ tư
02/01/2019
Thánh Basiliô Cả và Thánh Giêgôriô Nazianzeno, giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
Thứ năm
03/01/2019
Thứ năm đầu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu
Thứ sáu
04/01/2019
Thứ sáu đầu tháng
Thứ bảy
05/01/2019
Thứ bảy đầu tháng.
CHIỀU: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH
Chúa nhật
06/01/2019
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân
08h15: Rửa tội trẻ em đầu tháng
Thứ hai
07/01/2019
Thứ hai. Thánh Raimundo Penyafort, linh mục
Chúa nhật
13/01/2019
CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính
Thứ năm
17/01/2019
Thánh Anton, viện phụ. Lễ nhớ.
Thứ sáu
18/01/2019
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kito hữu hợp nhất
Chúa nhật
20/01/2019
CHÚA NHẬT TUẦN II THƯỜNG NIÊN. THÁNH VỊNH TUẦN II.
Thứ hai
21/01/2019
Thánh Ane, trinh nữ tử đạo. Lễ nhớ
Thứ ba
22/01/2019
Thánh Vinh sơn, phó tế tử đạo
Thứ năm
24/01/2019
Thánh Phanxico Salesio, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
Thứ sáu
25/01/2019
THÁNH PHAOLO TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính, Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kito hữu hợp nhất
17h30: Bổn mạng Giáo họ Phaolo - Kiệu Thánh Phaolo từ Giáo họ đến Thánh đường
Thứ bảy
26/01/2019
Thánh Timotheo và Thánh Tito, giám mục. Lễ nhớ
Chúa nhật
27/01/2019
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. THÁNH VỊNH TUẦN III
Thứ hai
28/01/2019
Thánh Toma Aquino, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
Thứ năm
31/01/2019
Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ