Gx. Vĩnh Hòa - Rửa Tội trẻ em tháng 12.2019

Vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 01.12.2019, Linh mục Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, đã chủ sự nghi thức Rửa tội cho các trẻ sơ sinh trong giáo xứ.

Xem toàn bộ hình tại đây: