Gx. Vĩnh Hòa - Lãnh nhận bí tích Hòa Giải

Vào lúc 18g00 thứ Sáu ngày 20.12.2019, quý Linh mục (Lm) thường xuyên về dâng Thánh lễ cho cộng đoàn giáo xứ (Gx) Vĩnh Hòa, đã về ban bí tích Hòa Giải cho bà con giáo dân trong Gx nhằm chuẩn bị tâm hồn sốt sắng đón mừng Đại lễ Giáng sinh năm 2019 sắp tới.