Tin Đoàn thể

Ban Tự Nguyện - Mừng lễ kính Thánh Gioakim và Anna bổn mạng 2022

“Mỗi khi đọc kinh thánh là chúng ta được gặp gỡ Chúa”. Đó là lời chia sẻ của linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Đức Dũng trong thánh lễ mừng kính hai Thánh Gioakim và Anna – bổn mạng của ...

Hội Dòng Ba Cát Minh - Mừng lễ kính Đức Mẹ núi Cát Minh bổn mạng 2022

TGPSG - “Là hội viên Dòng Ba Cát Minh, chúng ta phải có lòng yêu mến Chúa và vâng nghe theo lời Đức Mẹ truyền dạy”. Linh mục (Lm) Gioakim Lê Hậu Hán – chánh xứ Vĩnh Hòa – đã nhắn ...

Ban Thừa Tác viên - Mừng Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô bổn mạng ngày 19-6-2022

TGPSG - “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” Trên đây là lời chia sẻ của linh mục (Lm) Gioakim Lê Hậu Hán - chánh xứ Vĩnh Hòa - khi ngài ...

Đoàn TNTT - Lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu ngày 19-6-2022

TGPSG - “Hôm nay, lần đầu tiên các con được rước Mình Máu Chúa Kitô vào trong tâm hồn. Từ đây, các con hãy ý thức và siêng năng hơn trong việc tham dự Thánh lễ và rước lễ. Đồng ...

Ban Lễ sinh - Mừng kính Thánh Saviô bổn mạng 2022

TGPSG -- “Mỗi khi làm dấu thánh giá là chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi”. Linh mục (Lm) Gioakim Lê Hậu Hán - chánh xứ Vĩnh Hòa - đã chia sẻ như thế khi ngài chủ sự ...

Ban Truyền thông - Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống bổn mạng 2022

TGPSG -- “Chính nhờ ơn Chúa Thánh Thần biến đổi đã làm cho chúng ta trở nên một trong tình yêu của Đức Kitô”. Đó là lời chia sẻ của linh mục (Lm) Vinh Sơn Nguyễn Văn Bạt trong ...

Ban Tây nhạc - Mừng lễ Chúa Thăng Thiên bổn mạng 2022

“Chúa Giêsu về trời đã mở ra cho mỗi người chúng ta một niềm tin và hy vọng vào quê hương Nước Trời mai sau”. Đó là lời chia sẻ của linh mục (Lm) Vinh Sơn ...

Đoàn TNTT - Khai mạc Tháng Hoa 2022

TGPSG -- “Mỗi người chúng ta hãy dâng Mẹ những bông hoa xinh tươi, bông hoa của cuộc đời, cùng với những việc làm hy sinh phúc đức và lòng bác ái yêu thương nhau”.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hạt Phú Thọ: Chia sẻ bác ái Mùa Chay 2022

TGPSG – “Anh em chớ quên làm việc từ thiện và giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế” (Dt 13,16).

Ca đoàn Truyền Tin - Mừng lễ Truyền Tin bổn mạng ngày 25.3.2022

TGPSG – “Máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý Cha”. Lời của bài hát trên đây đã được linh mục (Lm) Gioakim Lê Hậu Hán - ...