Tin Đoàn thể

Gia đình PTTT và ca đoàn - Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu bổn mạng

WGPSG -- “Anh em hãy đến với tôi, và học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”,

Ban Lễ sinh - Mừng kính Thánh Đaminh Saviô bổn mạng 2020

WGPSG -- “Các em Lễ sinh hãy học theo gương thánh Đaminh Saviô trong đời sống cũng như trong công việc phục vụ trên Bàn thánh”.

Đoàn TNTT - Thánh Lễ Tuyên hứa lớp Bao Đồng

Vào lúc 7g sáng Chúa nhật ngày 07.06.2020, Linh mục Gioakim, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, cùng các em thiếu nhi và cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ Chúa Ba Ngôi.

Ban Truyền thông - Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống bổn mạng

WGPSG -- “Chính nhờ ơn Chúa Thánh Thần biến đổi mà mỗi người chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, biết sống khiêm nhường và yêu thương nhau nhiều hơn”.

Đoàn TNTT - Nuôi heo đất Mùa Chay Thánh

Vào mỗi Mùa Chay, là dịp để các anh chị Giáo Lý viên – Huynh trưởng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Vĩnh Hòa, tập cho các em thiếu nhi thực hành việc nuôi “heo đất” để giúp các ...

Ca đoàn Thánh Mẫu - Mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa bổn mạng

WGPSG-- “Chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ nói lời “xin vâng” và tuân giữ Lời Chúa truyền dạy cho đến trọn đời”.

Hạt Phú Thọ: Tổng hội Thường niên 2019 Curia Phú Thọ 3

“Mỗi hội viên Lêgiô Mariae, cần phải ra đi thăm hỏi, và đưa các linh hồn khô khan nguội lạnh về với Chúa” - đó là lời nhắc nhở của linh mục (Lm) Gioakim Lê Hậu Hán – Linh giám Hội ...

Đoàn TNTT - Mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê bổn mạng

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” ” - câu Lời Chúa trên đây đã được linh mục (Lm) Gioakim Lê Hậu Hán – chánh xứ Giáo xứ (Gx) Vĩnh Hòa ...

Ca đoàn Cêcilia - Mừng Thánh Cêcilia Trinh Nữ Tử Đạo bổn mạng

“Mỗi một thành viên trong ca đoàn phải là một bài ca, và ca ngợi Thiên Chúa bằng cả trái tim của mình” – đó là lời nhắn nhủ của linh mục (Lm) chủ tế Gioakim Lê Hậu Hán – chánh xứ ...