Gx. Vĩnh Hòa - Rửa Tội trẻ em tháng 04.2019

Vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 07.04.2019, cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán, đã chủ sự nghi thức Rửa Tội cho các trẻ sơ sinh trong giáo xứ.

Xem thêm hình tại đây: