Hồng Ân Năm Thánh

Giáo xứ Vĩnh Hòa vinh hạnh có Thầy Martino Nguyễn Đức Trọng thuộc giáo họ Đaminh, được tuyển chọn trong đợt phong chức phó tế năm 2017

Theo đề nghị của Ban Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng Giám Mục Phaolô quyết định phong chức phó tế cho 15 đại chủng sinh (theo danh sách đính kèm) tại nhà thờ Chính Toà, 1 Quảng trường Công xã Paris, vào lúc 08 giờ 30 ngày thứ ba 30 tháng 5 năm 2017. Trong đó giáo xứ Vĩnh Hòa vinh hạnh có Thày Martino Nguyễn Đức Trọng thuộc giáo họ Đaminh, được tuyển chọn trong đợt phong chức phó tế này.
Xin cộng đoàn hiệp ý thêm lời cầu nguyện cho người con của giáo xứ trên con đường thánh hiến 
     Theo đề nghị của cha Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, thời gian rao báo cụ thể:

  • Lần 1 : 23.04.2017, Chúa nhật  II Phục Sinh

  • Lần 2 : 30.04.2017, Chúa nhật  III Phục Sinh

  • Lần 3 : 07.05.2017, Chúa nhật  IV Phục Sinh