Gx. Vĩnh Hòa - Rửa tội trẻ em ngày 5-2-2023

Vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật, ngày 5-2-2023, Linh mục Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm - Chánh xứ Giáo xứ Vĩnh Hòa, đã chủ sự nghi thức Rửa tội cho các trẻ sơ sinh trong giáo xứ.

Click xem album ảnh: