Gx. Vĩnh Hòa - Rửa tội trẻ em ngày 4-9-2022

Vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 4-9-2022, Linh mục Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm - Chánh xứ Vĩnh Hòa đã chủ sự nghi thức Rửa tội cho các trẻ sơ sinh trong giáo xứ.