Gx. Vĩnh Hòa - Chuyển giao giáo vụ cha sở

Vào lúc 9g ngày 25.8.2022, tại khuôn viên nhà xứ đã diễn ra buổi chuyển giao giáo vụ cha sở giữa cha Gioakim Lê Hậu Hán - cựu chánh xứ và cha Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm - tân chánh xứ. Hiện diện trong buổi chuyển giao có cha Giuse Phạm Bá Lãm - hạt Trưởng Phú Thọ; ông cố Giuse Phạm Văn An – Chủ tịch HĐMVGX và Anh Giuse Trần Vĩnh Phát – Thư ký HĐMVGX. Buổi làm việc diễn ra trong bầu khí yêu thương của Đức Kitô. Cha Gioakim đã chuyển giao toàn bộ sổ sách, chứng từ tài sản, tài chánh, con dấu và những thứ liên quan mà ngài đang có trách nhiệm quản trị cho cha tân chánh xứ Martinô, trước sự chứng kiến của các vị hữu trách. Biên bản bàn giao đã được hai cha tân – cựu; cha Giuse hạt Trưởng và ông Chủ tịch HĐMVGX cùng ký nhận. Buổi chuyển giao kết thúc vào lúc 9g45’ cùng ngày.

Sau buổi làm việc, cha tân chánh xứ Martinô đã được cha Gioakim đưa đến giới thiệu với đại diện các hội đoàn đang chờ sẵn nơi sân nhà xứ để chào đón vị mục tử mới của cộng đoàn Vĩnh Hòa.
Chương trình chia tay, tiễn cha xứ Gioakim lên đường nhận nhiệm sở mới sẽ diễn ra lúc 16g00 ngày 26.8.2022. Xin cộng đoàn cùng tham dự và cầu nguyện cho ngài luôn được Chúa thương yêu, nâng đỡ trong hành trình sứ vụ mới

Bài & Ảnh: Vĩnh Thân