Gx. Vĩnh Hòa - Tổng hợp danh sách cần trợ giúp ngày 23.7.2021

Các hộ khó khăn: Khu Mông Triệu - Khu Vinh Sơn – Khu Đa Minh – Khu Phao thuộc Giáo xứ Vĩnh Hòa, Giáo hạt Phú Thọ, Giáo phận Sài Gòn – TP.HCM, nằm trên địa bàn Phường 5 và Phường 14, Quận 11, là những người có hoàn cảnh khó khăn trong được sóng Covid-19 này. Dưới đây là danh sách đính kèm

                 Giáo xứ Vĩnh Hòa
86/75 Ông Ích Khiêm, P.5, Q.11, Tp.HCM

LLQ: Lạc Long Quân
ÔIK: Ông Ích Khiêm / BT: Bình Thới
CXPH: Cư xá Phú Hòa
KVCL: Khu Vực Cách Ly
CLTN: Cách ly tại nhà
ĐCL: Đi cách ly
AHKVCL: Ảnh Hưởng Khu Vực Cách Ly
PT: Phòng trọ   /   KK: Khó khăn
TP: Thai Phụ / NCT: Người cao tuổi
DANH SÁCH CẦN TRỢ GIÚP
DANH SÁCH CÁC HỘ KHÓ KHĂN PHƯỜNG 5, QUẬN 11, TP.HCM
KHU ĐA MINH - KHU MÔNG TRIỆU - KHU PHAOLO - KHU VINH SƠN
THUỘC GIÁO XỨ VĨNH HÒA, GIÁO HẠT PHÚ THỌ,
GIÁO PHẬN SÀI GÒN - TP.HCM
KHU MÔNG TRIỆU - KHU VINH SƠN
Tổng hợp từ  30/06 đến 22/07/2021:
Số hộ 125 - Nhân khẩu 264  người lớn/ 15 Trẻ em  (Tổng số: 279 người)
Phòng trọ 101 - Nhân khẩu 194 người lớn  / 9 trẻ em (Cách ly tại nhà 3 hộ / 9 người)
Cần trợ giúp / Khó khăn 23 - Nhân khẩu 70  người lớn /  6 trẻ em 
STT TÊN ĐỊA CHỈ NGƯỜI
LỚN
TRẺ
EM
PHÂN
VÙNG
TÌNH
TRẠNG
GHI CHÚ
1 Lê Thị Tường Vi 416/19/4 LLQ, P5, Q11  2   PT AHKVCL  
2 Anh Tiếu 416/19/4 LLQ, P5, Q11  2   PT AHKVCL  
3 Đặng Hoàng Phúc 416/19/4 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL Bổ sung
4 Lê Ngọc Hằng 416/19/5 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
5 Anh Tiến 416/19/7 LLQ, P5, Q11  2   PT AHKVCL  
6 Nguyễn Văn Hiệu 416/19/7 LLQ, P5, Q11  2   PT AHKVCL  
7 Nguyễn Thị Thịnh (Trân) 416/7 LLQ, P5, Q11  4   KK AHKVCL  
8 Ngọc 416/19/9 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
9 Lôi Quốc Hào (21/07) 416/19/9 LLQ, P5, Q11  2   PT AHKVCL  
10 Huỳnh Văn Tấn (21/07) 416/19/9 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
11 Nguyễn Thị Thanh Tâm 416/19/9 LLQ, P5, Q11  2   PT AHKVCL  
12 Hồ Huệ Minh 416/19/9 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
13 Lê Thị Thúy Phượng 416/19/11 LLQ, P5, Q11  2   KK AHKVCL  
14 Nguyễn Lê Thảo Trâm 416/19/14 LLQ, P5, Q11  2   PT AHKVCL  
15 Dương Lê Linh Tâm 416/19/15 LLQ, P5, Q11  2   PT AHKVCL  
16 Phan Trần Minh Nhật 416/19/16 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
17 Nguyễn Hữu Phúc 416/19/17 LLQ, P5, Q11  3 1 PT AHKVCL  
18 Nguyễn Thị Thúy Vi 416/19/18 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
19 Nguyễn Kim Huyền 416/19/18 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
20 Nguyễn Chí Thanh 416/19/18 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
21 Trần Vĩ Nghĩa 416/19/18 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
22 Phạm Thị Chinh 416/19/19 LLQ, P5, Q11  6   PT AHKVCL  
23 Nguyễn Thanh Ngôn 416/19/19 LLQ, P5, Q11  3   PT AHKVCL  
24 Đặng Hoài Minh 416/19/22 LLQ, P5, Q11  2   PT AHKVCL  
25 Lê Văn Thành 416/19/22 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
26 Nguyễn Văn Hậu 416/19/22 LLQ, P5, Q11  4   PT AHKVCL  
27 Nguyễn Tấn Phương 416/19/22 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
28 Đinh Thị Yến Vy 416/19/22 LLQ, P5, Q11  3   PT AHKVCL  
29 Lê Văn Thành 416/19/22 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
30 Nguyễn Thị Bích Loan 416/19/22 LLQ, P5, Q11  2   PT AHKVCL  
31 Trần Thị Phương 416/19/22 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
32 Lê Văn Lộc 416/19/22 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
33 Nguyễn Thị Hiền 416/19/22 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
34 Nguyễn Thị Thảo Hiếu 416/19/22 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
35 Hồ Văn Thuận 416/19/22 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
36 Phạm Hoàng Minh Học 416/19/22 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
37 Huỳnh Thị Diệu Hiền 416/19/22 LLQ, P5, Q11  3 1 PT AHKVCL  
38 Phạm Hải Yến 416/19/22 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
39 Mã Ngọc Oanh 416/19/22 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
40 Nguyễn Văn Phương 416/19/23 LLQ, P5, Q11  3   KK AHKVCL  
41 Đặng Thị Ý Nguyện 416/19/25 LLQ, P5, Q11  1   KK AHKVCL  
42 Tạ Thị Hồng Vân 416/19/25 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
43 Nguyễn Thị Ngọc Đỉnh 416/19/25 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
44 Phạm Thị Hương 416/19/25 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
45 Phạm Thị Út 416/19/25 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
46 Ngô Thị Anh Thư 416/19/25 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
47 Trần Thị Sương 416/19/25 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
48 Võ Thị Đường 416/19/25 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
49 Nguyễn Thị Thu Hiếu 416/19/25 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
50 Trần Thị Tuyết Sương 416/19/25 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
51 Nguyễn Quốc Huy 416/19/25 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
52 Võ Thị Hồng Hoa 416/19/26 LLQ, P5, Q11  3   KK AHKVCL  
53 Nguyễn Trọng Bình 416/19/26 LLQ, P5, Q11  3   PT AHKVCL  
54 Trần Thị Thanh Thủy 416/19/30 LLQ, P5, Q11  3 2 PT AHKVCL  
55 Dương Anh Vũ 416/19/32 LLQ, P5, Q11  2   PT AHKVCL  
56 Ngô An Đạt 416/19/32 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
57 Trần Duy Khang 416/19/32A LLQ, P5, Q11  4   PT AHKVCL  
58 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 416/19/36 LLQ, P5, Q11  4   KK AHKVCL  
59 Nguyễn Đình Chung 416/19/36 LLQ, P5, Q11  5   KK AHKVCL  
60 Nguyễn Đình Phong 416/19/36 LLQ, P5, Q11  4   KK AHKVCL  
61 Nguyễn Thúy Hằng 416/19/36 LLQ, P5, Q11  1   KK AHKVCL  
62 Nguyễn Thị Ổi 416/19/36 LLQ, P5, Q11  2   KK AHKVCL  
63 Nguyễn Tốn Hiếu 416/19/36 LLQ, P5, Q11  5   PT AHKVCL  
64 Trương Kim Phụng 416/19/36 LLQ, P5, Q11  2   PT AHKVCL  
65 Tô Thị Dứa 416/19/36 LLQ, P5, Q11  2   PT AHKVCL  
66 Bùi Thị Hương 416/19/36 LLQ, P5, Q11  5   PT AHKVCL  
67 Nguyễn Thị Thu Hà 416/19/36 LLQ, P5, Q11  2   PT AHKVCL  
68 Bùi Quang Chí Sỹ 416/19/36 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
69 Nguyễn Thị Hồng Linh 416/19/36 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
70 Cao Thị Tóp 416/19/40 LLQ, P5, Q11  2   KK AHKVCL  
71 Nguyễn Minh Trí 416/19/44 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
72 Đặng Năng Hãy 416/19/44 LLQ, P5, Q11  1   PT AHKVCL  
73 Lâm Trọng Hiếu 416/19/46A1 LLQ, P5, Q11  2 1 PT AHKVCL Bổ sung
74 Nguyễn Thị Tài 93C CXPH LLQ, P5, Q11 1   KK AHKVCL  
75 Trần Ngọc Minh (21/07) 1F CXPH LLQ, P5, Q11 2 1 PT AHKVCL  
76 Trương Thị Nhờ 8F CXPH LLQ, P5, Q11 4   KK AHKVCL  
77 Nguyễn Thị Lệ (21/07) 13F CXPH LLQ, P5, Q11 4   PT AHKVCL  
78 Lại Thị Hiệp (21/07)         13F CXPH LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
79 Đỗ Thị Hà   (21/07)           13F CXPH LLQ, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
80 Thạch Thân   (21/07) 13F CXPH LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
81 Trần Thị Hà (21/07) 14F CXPH LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
82 Lê Văn Giỏi 20F/4A LLQ, P5, Q11 4   PT AHKVCL Bổ sung
83 Nguyễn Văn Đình 22F3 LLQ, P5, Q11 3 1 PT AHKVCL  
84 Nguyễn Huy Mạnh (21/07) 53D LLQ, P5, Q11 7   PT AHKVCL  
85 Lê Hoàng Đoàn 21G1 LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
86 Nguyễn Công Nghĩa (21/07) 21G1 LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
87 Nguyễn Mạnh Hùng (21/07) 21G1 LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
88 Nguyễn Tấn Tài (21/07) 21G1 LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
89 Nguyễn Quốc Việt (21/07) 18G LLQ, P5, Q11 2 1 PT AHKVCL  
90 Nguyễn Thị Như Thủy (21/07) 15F1 LLQ, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
91 Lê Thị Dung (21/07) 78C CXPH LLQ P5, Q11 1   KK AHKVCL  
92 Nguyễn Thị Dâng (21/07) 23G LLQ, P5, Q11 4   KK AHKVCL  
93 Nguyễn Thị Xuyên 19G LLQ, P5, Q11 4   PT AHKVCL  
94 Lâm Thị Huệ 19G LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
95 Thạch Thị Siêng 19G LLQ, P5, Q13 2   PT AHKVCL  
96 Phạm Thị Thuyên 19G LLQ, P5, Q14 2   PT AHKVCL  
97 Liêu Thị Diễm Châu 19G LLQ, P5, Q15 2   PT AHKVCL  
98 Phạm Thị Nhạn 19G LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
99 Lê Thị Thúy Hằng 19G LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
100 Quách Thanh Sang 19G LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
101 Phạm Thị Tuyền 19G LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
102 Nguyễn Thị Ngọc Phụng 19G LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
103 Nguyễn Thị Kim Nguyệt 19G LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
104 Chung Thị Kim Phượng 19G LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
105 Dơng Gur K'Khuy 19G LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
106 Hoàng Hà Giang 19G LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
107 Phạm Thị Ngọc Đẹp 19G LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
108 Trần Thị Lệ 23G LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
109 Chị Linh 9E LLQ, P5, Q11 6   KK AHKVCL  
110 Việt 18G LLQ, P5, Q11 3   KK AHKVCL  
111 Nguyễn Văn Đàn 38A CXPH LLQ, P5, Q11 6   PT CLTN  
112 Nguyễn Ngọc Long 38A CXPH LLQ, P5, Q11 2   PT CLTN  
113 Nguyễn Công Đoàn 38A CXPH LLQ, P5, Q11 1   PT CLTN  
114 Phạm Thị Bích Loan 48A CXPH LLQ, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
115 Danh Sủa 48A CXPH LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
116 Nguyễn Quốc Bảo 48A CXPH LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
117 Nguyễn Thị Thắm 48A CXPH LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
118 Lê Thế Hùng 48A CXPH LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
119 Thụy 15F1 LLQ, P5, Q11 3   KK AHKVCL  
120 không tên 1E LLQ, P5, Q11 3   KK AHKVCL  
121 Trần Huy Tuấn 480/3A1 LLQ, P5, Q11 3 1 PT KVCL  
122 Nguyễn Thị Danh 480/5 LLQ, P5, Q11 5 2 CTG KVCL  
123 Nguyễn Ngọc Hoàn 480/5 LLQ, P5, Q11 2 1 CTG KVCL  
124 Nguyễn Thị Hậu 480/5 LLQ, P5, Q11 5 2 CTG KVCL  
125 Nguyễn Đình Hân 480/5 LLQ, P5, Q11 2 1 CTG KVCL  
KHU VINH SƠN
Tổng hợp từ  30/06 đến 22/07/2021:
Số hộ 28 - Nhân khẩu 57  người lớn/ 2 Trẻ em  (Tổng số: 59 người)
Phòng trọ 23 - Nhân Khẩu 38 người lớn  / 2 trẻ em (1 Thai Phụ)
Cần trợ giúp / Khó khăn 5 - Nhân khẩu 19  người lón 
STT TÊN ĐỊA CHỈ NGƯỜI
LỚN
TRẺ
EM
PHÂN
VÙNG
TÌNH
TRẠNG
GHI CHÚ
1 Nguyễn Ngọc Hòa 86/75 ÔIK, P5, Q11 1   BV nhà thờ AHKVCL  
2 Nguyễn Hùng Hậu 86/81A ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
3 Trần Thị Nga 86/81B ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
4 Phạm Thị Kim Thoa 86/81B ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
5 Phạm Thị Ngọc Ánh 86/81B ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
6 Đặng Ngô Lý 86/81C ÔIK, P5, Q11 2 1 PT KVCL  
7 Trần Thị Ngọc Mai 86/81C ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
8 Phạm Văn Dũng 86/81D ÔIK, P5, Q11 5   CTG KVCL  
9 Thái Thị Thanh Tuyền 86/81E ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
10 Lê Tiến Cường 86/81E ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
11 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 86/81E ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
12 Nguyễn Đỗ Tuấn Huy 86/81E ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
13 Phạm Thị Vinh 86/81E ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
14 Võ Văn Hoàng 86/81E ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
15 Nguyễn Thiên Ấn 86/81E ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
16 Bùi Văn Qúy (1 TP) 86/81E ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
17 Nguyễn Thị Hương Thúy 86/81E ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
18 Đỗ Thị Kim Thi  86/81E ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
19 Đồng Sỹ Thoại 86/81E ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
20 Nguyễn Thị Lệ 86/81E ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
21 Nguyễn Anh Thư 86/81E ÔIK, P5, Q11 1 1 PT KVCL  
22 Phạm Thị Vinh 86/81E ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
23 Lê Thị Thúy 86/81F ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
24 Nguyễn Thị Bạch Đằng (78t) 86/81F ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
25 Trương Điền Phong 86/81F ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
26 Huỳnh Minh Hiếu 86/81F ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
27 Ngọc Dung 86/115B ÔIK, P5, Q11 4   KK AHKVCL  
28 Bà Bộ 86/125B ÔIK, P5, Q11 5   KK AHKVCL  
KHU ĐAMINH 
Tổng hợp từ  30/06 đến 22/07/2021:
Số hộ 491 - Nhân khẩu 1300  người lớn/ 57 Trẻ em  (Tổng số: 1357 người)

Phòng trọ 346 - Nhân khẩu 705 người lớn  / 35 trẻ em (1 Người cao tuổi - 2 Trẻ sơ sinh - 1 Thai phụ)
Cần trợ giúp / Khó khăn 145 - Nhân khẩu 595  người lón /  22 trẻ em (9 Người cao tuổi - 2 Trẻ sơ sinh)
STT TÊN ĐỊA CHỈ NGƯỜI
LỚN
TRẺ
EM
PHÂN
VÙNG
TÌNH
TRẠNG
GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Ngọc Dung 110/1 ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
2 Lê Chí Hữu 110/3 ÔIK, P5, Q11 5   CTG KVCL  
3 Phan Thanh Huyền 110/3A ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
4 Dương Thị Hồng Yên 110/3A ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
5 Nguyễn Thị Tuệ 110/3B ÔIK, P5, Q11 7   CTG KVCL  
6 Trần Thị Vy 110/3B ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
7 Nguyễn Thị Phượng 110/3C ÔIK, P5, Q11 7   CTG KVCL  
8 Đỗ Thị Thu Hà 110/4 ÔIK, P5, Q11 4   PT KVCL  
9 Âu Thị Ái Thủy 110/5 ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
10 Trương Huỳnh Phú Hải 110/6 ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
11 Âu Thị Lộc 110/7 ÔIK, P5, Q11 5   CTG KVCL  
12 Nguyễn Bình Quang Lợi 110/8 ÔIK, P5, Q11 3   CTG KVCL  
13 Huỳnh Công Minh 110/9 ÔIK, P5, Q11 10   CTG KVCL  
14 Hạp Thị Thảo 110/10 ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
15 Nguyễn Văn Vi 110/11 ÔIK, P5, Q11 6   CTG KVCL  
16 Lê Hồng Thuận 110/11 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
17 Nguyễn Văn Long 110/11 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
18 Trần Thanh Tâm 110/11 ÔIK, P5, Q11 2 1 PT KVCL  
19 Trần MệL 110/11 ÔIK, P5, Q11 2 1 PT KVCL  
20 Trần Thái Nghĩa 110/11 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
21 Bùi Thị Hà 110/11 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
22 Trịnh Đình Mạnh 110/11 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
23 Nguyễn Thị Thẩm 110/11 ÔIK, P5, Q11 2   PT ĐCL  
24 Lâm Đức Hòa 110/11 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
25 Trần Thị Kiều 110/11 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
26 Nguyễn Quốc Cường 110/11 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
27 Lê Văn Quy 110/11 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
28 Trần Vĩnh Thành 110/12 ÔIK, P5, Q11 3   CTG KVCL  
29 Nguyễn Thị Hà 110/12 ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
30 Cao Minh Sang 110/14A ÔIK, P5, Q11 4 1 CTG KVCL  
31 Lâm Bích Tuệ 110/14B ÔIK, P5, Q11 2   CTG KVCL  
32 Bùi Quang Đạo 110/14C ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
33 Quỳnh Ngọc Hương 110/14D ÔIK, P5, Q11 5   CTG KVCL  
34 Nguyễn Văn Phương 110/14E ÔIK, P5, Q11 8 1 CTG KVCL  
35 Hoàng 110/14E ÔIK, P5, Q11 4 1 PT KVCL  
36 Đàm Thị Hiếu 110/16 ÔIK, P5, Q11 3   CTG KVCL  
37 Trần Lâm Đồng 110/16 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
38 Phạm Thị Thu Hương 110/16 ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
39 Tô Văn Thái 110/16 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
40 Dương 110/16 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
41 Nguyễn Thị Ngọc Thử 110/16 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
42 Lê Văn Toàn 110/16 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
43 Đặng Bá Tân  (1 NCT) 110/17 ÔIK, P5, Q11 7   CTG KVCL 1 NCT
44 Nguyễn Thị Huệ 110/17 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
45 Đặng Bá Toàn 110/17 ÔIK, P5, Q11 6   CTG KVCL  
46 Nguyễn Thị Mai 110/18 ÔIK, P5, Q11 1   CTG KVCL  
47 Trịnh Xuân Ánh 110/18 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
48 Phan Ngọc Duy 110/18 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
49 Vũ Thị Huệ 110/22 ÔIK, P5, Q11 9 1 CTG KVCL  
50 Nguyễn Thế Lượng 110/23 ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL Bổ sung
51 Huỳnh Thị Sáng 110/23 ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
52 Nguyễn Thị Lành 110/23 ÔIK, P5, Q11 4   PT KVCL  
53 Nguyễn Thị Diễm My 110/23 ÔIK, P5, Q11 3 1 PT KVCL  
54 Nguyễn Thị Hảo 110/23 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
55 Nguyễn Hữu Hải 110/23 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
56 Nguyễn Quốc Mỹ 110/23 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
57 Nguyễn Hùng Dũng 110/23 ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
58 Đào Thị Yến 86/23F ÔIK, P5, Q11 2 1 PT KVCL  
59 Âu Dương Thới 110/24 ÔIK, P5, Q11 5   CTG KVCL  
60 Nguyễn Thị Kim Loan 110/25 ÔIK, P5, Q11 5   CTG KVCL  
61 Nguyễn Thị Hương 110/25 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
62 Nguyễn Thị Thúy Kiều 110/25 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
63 Tăng Hứa Thanh Cần 110/26 ÔIK, P5, Q11 1   CTG KVCL  
  Đỗ Xuân Cảnh 110/27 ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
64 Phạm Thị Phương Quyên 110/27 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
65 Trần Văn Xíu 110/27 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
66 Nguyễn Thị Ngọc Yến 110/27 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
67 Nguyễn Thị Nụ 110/30 ÔIK, P5, Q11 3   CTG KVCL  
68 Nguyễn Hữu Thành 110/30 ÔIK, P5, Q11 1 1 PT KVCL  
69 Nguyễn Thị Hồng Nhi 110/30 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
70 Trần Thị Trúc Linh 110/30 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
71 Đỗ Thị Mai 110/32 ÔIK, P5, Q11 5   CTG KVCL  
72 Huỳnh Trọng Hùng (2 NCT) 110/33 ÔIK, P5, Q11 2 2 CTG KVCL 2 NCT
73 Nguyễn Thị Kim Thanh 110/34B ÔIK, P5, Q11 2   CTG KVCL  
74 Phan Hoàng Tú 110/34A ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
75 Nguyễn Thị Oanh 110/34B ÔIK, P5, Q11 4   PT KVCL  
76 Nguyễn Thị Xoa 110/34C ÔIK, P5, Q11 3   CTG KVCL  
77 Nguyễn Kim Khanh 110/34C1 ÔIK, P5, Q11 2   CTG KVCL  
78 Lý Thúy Phương 110/34C2 ÔIK, P5, Q11 2   CTG KVCL  
79 Phạm Nguyễn Anh Tuấn 110/34C3 ÔIK, P5, Q11 3   CTG KVCL  
80 Lương Văn Dưỡng 110/35 ÔIK, P5, Q11 12 2 CTG KVCL 1 trẻ sơ sinh
81 Lê Nguyễn Ngọc Minh 110/35 ÔIK, P5, Q11 4   PT KVCL  
82 Đỗ Bá Đản 110/36 ÔIK, P5, Q11 3   CTG KVCL  
83 Hạp Tiến Thê 110/36A ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
84 Trần Thị Toan 110/36A ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
85 Phan Thị Cương 110/36A ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
86 Chạc Chí Minh 110/36B ÔIK, P5, Q11 3 2 CTG KVCL  
87 Lâm Việt Cường 110/36C ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
88 Ngô Thị Thủy 110/36E ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
89 Lý Phương Thanh 110/36F ÔIK, P5, Q11 3   CTG KVCL  
90 Phương Thế Lương 110/36G ÔIK, P5, Q11 5   CTG KVCL  
91 Hồ Chí Vĩnh 110/36H ÔIK, P5, Q11 3   CTG KVCL  
92 Nguyễn Thị Tuyết Mai 110/36K ÔIK, P5, Q11 7   CTG KVCL  
93 Đỗ Bá Quỳ 110/38 ÔIK, P5, Q11 14   CTG KVCL  
94 Mai Thị Dinh 110/38 ÔIK, P5, Q12 2   PT KVCL  
95 Võ Văn Tấn 110/38 ÔIK, P5, Q13 1   PT KVCL  
96 Phan Thị Tin 110/39D ÔIK, P5, Q11 3   CTG KVCL  
97 Trịnh Xuân Tấn 110/39 ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
98 Nguyễn Thị Thanh 110/39 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
99 Nguyễn Tấn Tài 110/41 ÔIK, P5, Q11 8   CTG KVCL  
100 Nguyễn Quang Huy 110/41A ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
101 Nguyễn Trường Bảo Bảo 110/41A ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
102 Nguyễn Ngọc Ánh 110/41B ÔIK, P5, Q11 6   CTG KVCL  
103 Nguyễn Thị Phin 110/41B ÔIK, P5, Q12 3   CTG KVCL  
104 Nguyễn Thị Yến Châu 110/41B ÔIK, P5, Q13 3   CTG KVCL  
105 Nguyễn Quang Thắng 110/41B ÔIK, P5, Q14 4   CTG KVCL  
106 Đặng Thị Nhất 110/41B ÔIK, P5, Q15 4 1 PT KVCL  
107 Huỳnh Tuyết Oanh 110/41C ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
  Hà Trung Tâm 110/42 ÔIK, P5, Q11 8 1 CTG KVCL Bổ sung
  Dương Văn Vũ 110/42 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL Bổ sung
  Nguyễn Văn Lộc 110/42 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL Bổ sung
  Phan Thị Như Hằng 110/42 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL Bổ sung
  Hồ Anh Tuấn 110/42 ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL Bổ sung
  Huỳnh Thị Hải Yến 110/42 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL Bổ sung
  Võ Đình Hiếu 110/42 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL Bổ sung
108 Phạm Lê Huyền Trang 110/42A ÔIK, P5, Q11 7   PT KVCL  
109 Phạm Văn Diệm 110/45 ÔIK, P5, Q11 6   CTG KVCL  
110 Nguyễn Văn Kiểm 110/46 ÔIK, P5, Q11 7 1 CTG KVCL  
111 Phạm Quang Mạnh 110/46A ÔIK, P5, Q12 4   CTG KVCL  
112 Phạm Thị Loan 110/46A1 ÔIK, P5, Q11 4 1 KK KVCL  
113 Hạp Tiến Dũng 110/46B ÔIK, P5, Q11 1   CTG KVCL  
114 Nguyễn Hữu Thái 110/46C ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
115 Nguyễn Thị Minh Tâm 110/46D ÔIK, P5, Q11 2   CTG KVCL  
116 Trần Thị Lan Thanh 110/46D ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
117 Nguyễn Trần Anh Thư 110/46D ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
118 Nguyễn Đức Trung 110/46D ÔIK, P5, Q11 4   PT KVCL  
119 Lê Thị Quyên 110/46D ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
120 Phạm Trường Sơn 110/46D ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
121 Nguyễn Thúy Quỳnh 110/46E ÔIK, P5, Q11 4   PT KVCL  
122 Đỗ Kim Trang 110/46E ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
123 Phạm Đình Hiển 110/46E ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
124 Lưu hoàng Huệ 110/46E ÔIK, P5, Q11 3 1 PT KVCL  
125 Nguyễn Thị Kim Phượng 110/46F ÔIK, P5, Q11 3   CTG KVCL  
126 Nguyễn Minh Khanh 110/46G ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
127 Nguyễn Thành Khoa 110/46G ÔIK, P5, Q11 4   PT KVCL  
128 Phạm Thị Huệ 110/46G ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
129 Nguyễn Thụy Ngọc Yến 110/46G ÔIK, P5, Q11 3 1 PT KVCL  
130 Khuất Duy Đức 110/46G ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
131 Trần Thị Duyên 110/46H ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
132 Nguyễn Văn Chiến 110/46H ÔIK, P5, Q12 3   PT KVCL  
133 Nguyễn Thị Kim Loan 110/46i ÔIK, P5, Q11 2   CTG KVCL  
134 Nguyễn Vũ Diệu Hiền 110/46K ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
135 Nguyễn Văn Thảo 110/46L ÔIK, P5, Q11 3   CTG KVCL  
136 Trần Thị Kim Thoa 110/46L ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
137 Trương Văn Vũ 110/46L ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
138 Nguyễn Văn Tươi 110/46L ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
139 Phạn Thị Hường 110/46L ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
140 Tô Thị Anh Thư 110/46L ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
141 Tạ Đức Hiệp 110/47 ÔIK, P5, Q11 1   CTG KVCL  
142 Nguyễn Thị Hỷ 110/47 ÔIK, P5, Q12 4   CTG KVCL  
143 Khổng Minh Khương 110/47 ÔIK, P5, Q13 1   PT KVCL  
144 Lê Thị Diễm Hương 110/47 ÔIK, P5, Q14 2   PT KVCL  
145 Nguyễn Thị Hồng  110/47 ÔIK, P5, Q15 1   PT KVCL  
146 Nguyễn Thị Quyền 110/48 ÔIK, P5, Q11 16   CTG KVCL  
147 Vũ Mạnh Cường 110/49 ÔIK, P5, Q11 9   CTG KVCL  
148 B.S Vinh 110/52 ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
149 Đỗ Thị Nhung 110/51 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
150 Một 110/51 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
151 Lan 110/51 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
152 110/51 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
153 Ông Sáu 110/51 ÔIK, P5, Q11 4   PT KVCL  
154 Mi 110/51 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
155 Ma 110/51 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
156 Lìn 110/51 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
157 Ngộng 110/51 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
158 Hoa 110/51 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
159 Nhung  110/51 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
160 Cúc 110/51 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
161 Nguyễn Thị Chiều (1 NCT) 110/53 ÔIK, P5, Q11 2   CTG KVCL 1 NCT
162 Đào Thị Đường 110/53 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
163 Mạc Thị Vân 110/53 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
164 Nguyễn Thị Thuận 110/53 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
165 Nguyễn Hữu Hoàng 110/53 ÔIK, P5, Q11 2 1 PT KVCL  
166 Nguyễn Thị Thúy Hằng 110/53 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
167 Nguyễn Đức Vương 110/53 ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
168 Nguyễn Văn Trung 110/53 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
169 Đoàn Thị Chín 110/53 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
170 Lê Thị Thu Hồng (1 TP) 110/54 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL 1 TP
171 Trần Thị Mỹ Liên 110/54 ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
172 Liêu Văn Thương 110/54 ÔIK, P5, Q11 3 1 PT KVCL  
173 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 110/54 ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
174 Nguyễn Thị Xuyến 110/55 ÔIK, P5, Q11 1   CTG KVCL  
175 Nguyễn Mạnh Tiến 110/55 ÔIK, P5, Q11 5   CTG KVCL  
176 Nguyễn Thái Khương 110/55 ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
177 Nguyễn Cao Đại 110/56 ÔIK, P5, Q11 3   CTG KVCL  
178 Nguyễn Thị Thảo 110/56 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
179 Bùi Văn Châu 110/56 ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
180 Bùi Thị Ngọc Ánh 110/56 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
181 Nguyễn Ngọc Tú 110/56 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
182 Trần Thị Mỹ Liên 110/56 ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
183 Đàm Văn Hưng 110/57 ÔIK, P5, Q11 6   CTG KVCL  
184 Nguyễn Ngọc Thanh Như 110/57 ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
185 Phạm Thị Diễm Trân 110/57 ÔIK, P5, Q11 4 1 PT KVCL  
186 Nguyễn Thái Lữ 110/57 ÔIK, P5, Q11 4   CTG KVCL  
187 Nguyễn Văn Kỷ 110/58 ÔIK, P5, Q11 7   CTG KVCL  
188 Nguyễn Trương Quý 110/62 ÔIK, P5, Q11 5   CTG KVCL  
189 Nguyễn Đạt Tuấn 110/62A ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
190 Trần Thị Hiền 110/62A ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
191 Duyên Kim Lan 86/5/29 ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
192 Nguyễn Thị Hương 86/21 ÔIK, P5, Q11 4   PT AHKVCL  
  Kiều Tuấn Thanh 86/25 ÔIK, P5, Q11 4 1 PT AHKVCL Bổ sung(1 Sơ sinh)
193 Nguyễn Văn Nghiêm 86/27 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
194 Ngô Văn Linh 86/27 ÔIK, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
195 Nguyễn Văn Long 86/27 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
196 Lê Thị Hạnh 86/27 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
197 Nguyễn Thị Kim Thanh 86/27 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
198 Nguyễn Mộng Vương 86/27 ÔIK, P5, Q11 2 1 PT AHKVCL  
199 Nguyễn Hồng Sương 86/27 ÔIK, P5, Q11 4 1 PT AHKVCL  
200 Trần Minh Đạt 86/29/3 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
201 Lê Thị Diễm Thu 86/29/3 ÔIK, P5, Q12 1   PT AHKVCL  
202 Phạm Nguyễn Cao Phi 86/29/3 ÔIK, P5, Q13 1   PT AHKVCL  
203 Hà Ngân Trang 86/29/4 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
204 Bùi Quốc Khánh 86/29/4 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
205 Bùi Thị Yến Phượng 86/29/4 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
206 Nguyễn Quang Tuy 86/29/4 ÔIK, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
207 Lê Quang Châu 86/29/4 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
208 Trần Thị Kim Liên 86/29/4 ÔIK, P5, Q11 4 2 PT AHKVCL  
209 Phạm Văn Tới 86/29/4 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
210 Nguyễn Minh Dũng 86/29/4 ÔIK, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
211 Phạm Minh Luân 86/29/4 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
212 Hứa Nguyễn Phát 86/29/4 ÔIK, P5, Q11 4 1 PT AHKVCL  
213 Phạm Thị Thảo Quyên 86/29/4 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
214 Lý Lập Dũng 86/29/4 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
215 Trần Ngọc Thanh 86/29/5 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
216 Nguyễn Thị Thùy Trang 86/29/5 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
217 Kim Sê Rây 86/29/5 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
218 Bốc Yến Linh 86/29/5 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
219 Lê Thị Hồng Nhi 86/29/5 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
220 Lê Thị Kiều Thu 86/29/5 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
221 Nguyễn Văn Khương 86/29/5 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
222 Phạm Thị Thùy Dương 86/29/5 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
223 Nguyễn Văn Hiếu 86/29/5 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
224 Nguyễn Văn Tuấn 86/29/5 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
225 Trịnh Quang Hiến 86/29/5 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
226 Hàng Yến Phương 86/29/5 ÔIK, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
227 Huỳnh Thị Mỹ Châu 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
228 Đỗ Thị Lộc 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
229 Trần Thị Yến Nga 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
230 Hoàng Khánh Duy 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
231 Nguyễn Cao Trí 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
232 Trang Thuận Kiệt 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
233 Hồ Minh Chiến 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 2 1 PT AHKVCL  
234 Trần Thị Khuyên 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
235 Lê Thị Ánh Hồng 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
236 Nguyễn Đức Nhiên 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
237 Nguyễn Thị Việt Anh 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
238 Ngô Thị Thoa 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
239 Trần Thị Thanh Vân 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
240 Bùi Phương An 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 4   PT AHKVCL  
241 Nguyễn Lân Phú Phương 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
  Nguyễn Thị Diệu Minh 86/29/8 ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL Bổ sung
242 Cao Thị Diệu 86/29/24 ÔIK, P5, Q11 4   PT AHKVCL  
243 Châu Nguyễn Anh Khoa 86/29/28 ÔIK, P5, Q11 4   PT AHKVCL  
244 Lê Thị Hạnh 86/29/30C ÔIK, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
245 Nguyễn Thị Phương Linh 86/29/30C ÔIK, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
246 Nguyễn Thị Nụ 86/29/30E ÔIK, P5, Q11 6 1 PT AHKVCL  
247 Lê Văn Khiêm 86/53G ÔIK, P5, Q11 2 2 CTG KVCL  
248 Nguyễn Văn Hậu 86/53G ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
249 Sín Vĩnh Quang 86/53G ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
250 Phan Tuấn Kiệt 86/53G ÔIK, P5, Q11 2   PT KVCL  
251 Nguyễn Phi Khanh 86/53G ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
252 K.Vượt 86/53G ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
253 Phạm Thị Tuyết 86/53G ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
254 Đỗ Văn Tiến 86/53G ÔIK, P5, Q11 2 1 PT KVCL  
255 Nguyễn Thị Phụng 86/53G ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
256 Lê Hoàng Phúc 86/53F ÔIK, P5, Q11 2 1 CTG KVCL  
257 Trương Văn Bạn 86/53F ÔIK, P5, Q11 1   PT KVCL  
258 Đỗ Văn Tí 86/53F ÔIK, P5, Q11 3   PT KVCL  
259 Giang Chít Phí 86/53E ÔIK, P5, Q11 4 2 CTG KVCL  
260 Cô Thanh 86/53D ÔIK, P5, Q11 5   CTG KVCL  
261 Phạm Minh Thư 86/25A ÔIK, P5, Q11 2   KK AHKVCL  
262 Bùi Thị Khuy (1 NCT T.Mạch) 416/4G LLQ, P5, Q11 2   KK AHKVCL 1 NCT - T.Mạch
263 Nguyễn Văn Khải 416/4G LLQ, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
264 Dũng 416/6 LLQ, P5, Q11 3   PT KVCL  
265 Nguyễn Thị Tuyết Mai 416/6A LLQ, P5, Q11 4   CTG KVCL  
266 Nguyễn Thị Hải 416/6B LLQ, P5, Q11 1   CTG KVCL  
267 Võ Thị Diễm 416/6/1 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL Bổ sung
268 Ngô Trí Hiền 416/6/1 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL Bổ sung
269 Đặng Đình Hùng 416/6/2 LLQ, P5, Q11 7   CTG KVCL  
270 Nguyễn Chí Cường 416/6/4 LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
271 Đặng Văn Loan 416/6/3 LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
272 Nguyễn Phước 416/6/5 LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
273 Nguyễn Văn Quý 416/6/5 LLQ, P5, Q11 1   CTG KVCL  
274 Lương Há 416/6/5 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
275 Nga 416/6/5A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
276 Tùng 416/6/5A LLQ, P5, Q11 3   PT KVCL  
277 Lương 416/6/5A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
278 Phước 416/6/5A LLQ, P5, Q11 3   PT KVCL  
279 Hiền 416/6/5A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
280 Chính 416/6/5A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
281 Chữ 416/6/5A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
282 Bửu 416/6/5A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
283 Lợi 416/6/5A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
284 Hương 416/6/5A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
285 Mai 416/6/5A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
286 Long 416/6/5A LLQ, P5, Q11 2 1 PT KVCL  
287 Phong 416/6/5A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
288 Linh 416/6/5A LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
289 Bà Tư 416/6/5A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
290 Dung Du 416/6/5A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
291 Ông Đáo 416/6/5A LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
292 Út Tượng 416/6/5A LLQ, P5, Q11 3   PT KVCL  
293 Chị Dung 416/6/5A LLQ, P5, Q11 1 1 PT KVCL  
294 Vương Chấn Hoàng 416/6/7 LLQ, P5, Q11 5 1 CTG KVCL  
295 Phan Thị Phiến 416/6/9 LLQ, P5, Q11 6 1 CTG KVCL  
296 Bà Đàm Thị Quyên 416/6/11 LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL 1 NCT
297 Trịnh Công Vũ 416/6/11 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
298 Phạm Văn Tài 416/6/11 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
299 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 416/6/11 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
300 Võ Thị Kim Hà 416/6/12 LLQ, P5, Q11 3 1 PT KVCL  
301 Vũ Ngọc Hà 416/6/13 LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
302 Trương Thị Nội 416/6/14 LLQ, P5, Q11 4   CTG KVCL  
303 Nguyễn Tiến Thành 416/6/15 LLQ, P5, Q11 2   CTG KVCL  
304 Nguyễn Khánh Long 416/6/15 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
305 Hoàng Vĩnh An 416/6/15 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
306 Lê Thủy Thương 416/6/15 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
307 Đỗ Thị Thanh Phương 416/6/15 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
308 Trương Danny Khiết Đan 416/6/15 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
309 Võ Ngọc Hồng Quyên 416/6/15 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
310 Hồ Đỗ Phương Thảo 416/6/15 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
311 Võ Thị Thảo Trúc 416/6/15 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
312 Nguyễn Thị Thùy Dung 416/6/15 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
313 Điểu Duy 416/6/15 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
314 Phùng Thị Tú Anh 416/6/17 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
315 Hồ Thị Bích Vân 416/6/17 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
316 Trần Thị Tú Trinh 416/6/17 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
317 Phạm Ngọc Ánh 416/6/17 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
318 Bùi Thị Phương Hà 416/6/17 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
319 Phạm Thị Hải 416/6/17 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
320 Nguyễn Thị Lan 416/6/17 LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
321 Nguyễn Thị Tuyết Mai 416/6/17 LLQ, P5, Q11 2   CTG KVCL  
322 Nguyễn Thị Kỷ 416/6/17 LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
323 Nguyễn Thị Thúy 416/6/17A LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
324 Nguyễn Văn Thí 416/6/17B LLQ, P5, Q11 4   CTG KVCL  
325 Nguyễn Thị Gan 416/6/17C LLQ, P5, Q11 4   CTG KVCL  
326 Võ Thanh Hồng 416/6/17C LLQ, P5, Q11 4   CTG KVCL  
327 Lê Thị Tuyết 416/6/17D LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
328 Nguyễn Thị Pao 416/6/17E LLQ, P5, Q11 2   CTG KVCL  
329 Nguyễn Văn Hương 416/6/18B LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
330 Nguyễn Văn Hoàng 416/6/18C LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
331 Nguyễn Văn Trung 416/6/18D LLQ, P5, Q11 6   CTG KVCL  
332 Trần Ngọc Dũng 416/6/18E LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
333 Trần Quang Lượt 416/6/18E LLQ, P5, Q11 3 2 CTG KVCL  
334 Trần Ngọc Lĩnh 416/6/18E LLQ, P5, Q11 4   CTG KVCL  
335 Trương Thị Phú 416/6/18F LLQ, P5, Q11 9   CTG KVCL  
336 Ngô Văn Bình 416/6/18G LLQ, P5, Q11 5   CTG KVCL  
337 Bà Chính (Toan) 416/6/19 LLQ, P5, Q11 2   CTG KVCL 1 NCT
338 Trương Tấn Lộc 416/6/19 LLQ, P5, Q11 4   CTG KVCL  
339 Trương Thị Ngọc Lan 416/6/19 LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
340 Hoàng Thị Mai 416/6/19 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
341 Ngô Thị Vân (nhiễm trùng máu) 416/6/20 LLQ, P5, Q11 5   PT KVCL  
342 Nguyễn Thị Kim Duyên 416/6/21 LLQ, P5, Q11 3 1 CTG KVCL  
343 Tăng Quốc Minh 416/6/21A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
344 Nguyễn Văn Nghĩa 416/6/22 LLQ, P5, Q11 4   CTG KVCL  
345 Lê Văn Thành 416/6/23 LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
  Diệp Văn Thừa 416/6/23B LLQ, P.5, Q11 2   PT KVCL Bổ sung
346 Vũ Đức Quang 416/6/24 LLQ, P5, Q11 4   CTG KVCL  
347 Nguyễn Thị Guộn (Bà Thi) 416/6/25 LLQ, P5, Q11 7   CTG KVCL 1 NCT
348 Trần Xuân Tâm 416/6/25 LLQ, P5, Q12 2   PT KVCL  
349 Vũ Thị Thanh Thúy 416/6/25 LLQ, P5, Q13 1   PT KVCL  
350 Trần Thị Hằng 416/6/25 LLQ, P5, Q14 2   PT KVCL  
351 Vũ Thị Diễm Hương 416/6/25 LLQ, P5, Q15 1   PT KVCL  
352 Nguyễn Xuân Hoàng 416/6/27 LLQ, P5, Q15 3   CTG KVCL  
353 Nguyễn Văn Hùng 416/6/26 LLQ, P5, Q11 5   CTG ĐCL  
354 Nguyễn Thái Minh 416/6/26 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL Bổ sung
355 Đỗ Tuấn Anh 416/6/26 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL Bổ sung
  Phạm Thị Ngân Hà 416/6/26 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL Bổ sung
356 Vũ Văn Chinh 416/6/28 LLQ, P5, Q11 2   CTG ĐCL  
357 Văn Ngọc Tạo 416/6/28 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
358 Hoa 416/6/28 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
359 Huấn 416/6/28 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
360 Hoàng 416/6/28 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
361 Phương 416/6/28 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
362 Võ Ba 416/6/28A LLQ, P5, Q11 2   CTG KVCL  
363 Vũ Thị Lan 416/6/28B LLQ, P5, Q11 5   CTG KVCL  
364 Người ở trọ 416/6/28B LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
365 Lê Thị Thúy Vân 416/6/28D LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
366 Lê Hùng An 416/6/30 LLQ, P5, Q11 5   CTG KVCL  
367 Nguyễn Thị Mỹ Linh 416/6/30 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
368 Vũ Thị Mừng 416/6/30 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
369 Nguyễn Ngọc Tân 416/6/30 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
370 Nguyễn Thị Huệ 416/6/30 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
371 Chu Văn Hưởng 416/6/30 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
372 Diệp Minh Vy 416/6/30 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
373 Lê Văn Chung 416/6/30 LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
374 Nguyễn Thị Láng 416/6/30 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
375 Hồ Thị Tư 416/6/30 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
376 Đỗ Thị Thủy 416/6/30 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
377 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 416/6/30 LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
379 Nguyễn Thị Phương Thu 416/6/32 LLQ, P5, Q11  3   CTG KVCL  
380 Nguyễn Thị Tuyết Mai 416/6/32A LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
381 Trần Văn Kiên 416/6/32A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
382 Nguyễn Ngọc Tố Uyên 416/6/32A LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
383 Lê Thị Tín 416/6/32A LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
384 Bùi Vị 416/6/32A LLQ, P5, Q11 4   PT KVCL  
385 Ngô Thị Hoa 416/6/32A LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
386 Vũ Đình Cửu 416/6/32A LLQ, P5, Q11 3   PT KVCL  
387 Trần Văn Giàu 416/6/32A LLQ, P5, Q11 5   PT KVCL  
388 Nguyễn Văn Béng 416/6/32A LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
389 Vũ Thị Tươi 416/6/32A LLQ, P5, Q11 1   PT KVCL  
390 Đào Thị Cúc 416/6/32C LLQ, P5, Q11 2   PT KVCL  
391 Lê Văn Luận 416/6/33 LLQ, P5, Q11 5   CTG KVCL  
392 Nguyễn Thị Cành 416/6/34 LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
393 Trương Đình Tuấn 416/6/38 LLQ, P5, Q11 3   CTG KVCL  
394 Trương Đình Đức 416/6/38 LLQ, P5, Q11 2   CTG KVCL  
395 Trương thị Diễm Thúy 416/6/38 LLQ, P5, Q11 2   CTG KVCL  
396 Trương Thị Tuyết Dương 416/6/38 LLQ, P5, Q11 4   CTG KVCL  
397 Trương Tấn Tùng 416/6/38 LLQ, P5, Q11 2   CTG KVCL  
398 Võ Thị Tiến  416/6/35A LLQ, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
399 Trần Thị Lưu  416/6/35A LLQ, P5, Q11 4   PT AHKVCL  
400 Lê Thị Oanh  416/6/35A LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
401 Trần Thị Thu Vân  416/6/35H LLQ, P5, Q11 6 1 PT AHKVCL  
402 Trần Thị Thoa  416/6/35L LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
403 Trần Thị Lan  416/6/35L1 LLQ, P5, Q11 3 1 PT AHKVCL  
404 Nguyễn Thanh Việt  416/6/39 LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
405 Nguyễn Xuân Nhi  416/6/39 LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
406 Nguyễn Văn Thanh 416/6/39 LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
407 Lâm Tiếu Muối 416/6/38A LLQ, P5, Q11 3   KK AHKVCL  
408 Trần Thị Xuân Mai 416/6/38B LLQ, P5, Q11 5   PT AHKVCL  
409 Trần Thị Xuân Hương 416/6/38B LLQ, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
410 Huỳnh Phong Vũ 416/6/38G LLQ, P5, Q11 4   PT AHKVCL  
411 Nguyễn Ngọc Hưng 416/6/38H LLQ, P5, Q11 5   KK AHKVCL  
412 Huỳnh Trung Sơn 416/6/38H LLQ, P5, Q11 3 1 PT AHKVCL  
413 Lê Thị Ngọc Thúy 416/6/38H LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
414 Trần Cáo  416/6/38I LLQ, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
415 Dương Văn Đầy 416/6/38I LLQ, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
416 Nguyễn Thanh Nhật 416/6/38I LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
417 Phạm Hoàng Vi 416/6/38I LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
418 Dương Thị Sáng 416/6/38I LLQ, P5, Q11 5   PT AHKVCL  
419 Phan Văn Thấn 416/6/38L LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
420 Đinh Văn Tư 416/6/38L LLQ, P5, Q11 4   PT AHKVCL  
421 Phan Văn Thẩm 416/6/38L LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
422 Trần Thị Thoa 416/6/38L LLQ, P5, Q11 3 1 PT AHKVCL  
423 Phạm Văn Hải 416/6/38P LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
424 Lê Văn Duyên 416/6/38P LLQ, P5, Q11 5   PT AHKVCL  
425 Lê Thị Út 416/6/38P LLQ, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
426 Phạm Văn Hải 416/6/38P LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
427 Bùi Thị Tới 416/6/38P LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
428 Lê Huyền Trang  416/6/38P LLQ, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
429 Nguyễn Thanh Thuyền 416/6/38Q LLQ, P5, Q11 4   PT AHKVCL  
430 Nguyễn Hiếu Nghĩa 416/6/38Q LLQ, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
431 Nguyễn Thị Phương Anh 416/6/46 LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
432 Đặng Thị Hà 416/6/46 LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
433 Nguyễn Thị Quyến 416/6/46 LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
434 Lê Thị Đại 416/6/46 LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
435 Nguyễn Khánh Thảo 416/6/46 LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
436 Nguyễn Chí Cường 416/6/46 LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
437 Nguyễn Văn Đấu 416/6/46 LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
438 Đặng Văn Huy 416/6/46 LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
439 Nguyễn Ngọc Xuân Lâm 416/6/46 LLQ, P5, Q11 3 1 PT AHKVCL  
440 Lê Thị Hoa 416/6/46 LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
441 Nguyễn Đức Thái 416/6/46 LLQ, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
442 Nguyễn Duy Vinh 416/6/46 LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
443 Trần Công Việt 416/6/46 LLQ, P5, Q11 3 1 PT AHKVCL  
444 Lâm Văn Trị 416/12 LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
445 Nguyễn Thị Thuận 416/12E LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
446 Triệu Lan ( 1NCT) 416/16A LLQ, P5, Q11 2   CTG AHKVCL 1 NCT
447 Nguyễn Thị Tuyết Vân 416/18A LLQ, P5, Q11 6 1 PT AHKVCL 1 trẻ sơ sinh
448 Nguyễn Văn Mỹ 416/24A LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
449 Lê Ngọc Hải (1 NCT T.Kinh) 416/24L LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  1 NCT
450 Nguyễn Văn Toàn 416/24A LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
451 Nguyễn Thanh Trí 416/24B LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
452 Lê Ngọc Huệ 416/24B LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
453 Ngô Thị Kiều Trâm 416/24B LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
454 Phạm Quốc Lộc 416/24B LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
455 Nguyễn Thị Ngọc Nương 416/24B LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
456 Lê Minh Dương 416/24B LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
457 Trương Minh Dấn 416/24B LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
458 Trần Phi Giao 416/24B LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
459 Thạch Sua 416/24B LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
460 Nguyễn Thị Lệ Hoa 416/24B LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
461 Đặng Thị Dương Mỹ 416/24B LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
462 Nguyễn Thanh Dũng 416/24B LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
463 Phạm Thị Huệ 416/24B LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
464 Huỳnh Thị Mỹ Phương 416/24B LLQ, P5, Q11 3   PT AHKVCL  
465 Trần Thanh Tâm 416/24B LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
466 Nguyễn Thị Hoa 416/24D LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
467 Vòng Chí Nàm 416/24F LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
468 Nguyễn Thị Hiệp 416/24F LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
469 Nguyễn Thị Kim Hường 416/24F LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
470 Nguyễn Văn Thái 416/24F LLQ, P5, Q11 2   PT AHKVCL  
471 Huỳnh Ngọc Hiển 416/24F LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
472 Nguyễn Lê Minh Tuấn 416/24G LLQ, P5, Q11 1   PT AHKVCL  
473 Trường 416/28 LLQ, P5, Q11 2 2 PT AHKVCL  
474 Thịnh 416/28 LLQ, P5, Q11 2 2 PT AHKVCL  
KHU PHAOLÔ
Tổng hợp từ  30/06 đến 22/07/2021:
Số hộ 38 - Nhân khẩu 132  người lớn/ 4 Trẻ em  (Tổng số: 136 người)

Phòng trọ 1 - Nhân khẩu 5 người lớn  / 1 trẻ em
Cần trợ giúp / Khó khăn 37 - Nhân khẩu 127 người lón /  3 trẻ em (1 người đi cách ly)
STT TÊN ĐỊA CHỈ NGƯỜI
LỚN
TRẺ
EM
PHÂN
VÙNG
TÌNH
TRẠNG
GHI CHÚ
1 Lê Thị Thu 126/3A 100 BT, P14, Q11 1   CTG KVCL  
2 Nguyễn Thị Minh Phương 126/8 100 BT, P14, Q11 6   CTG KVCL  
3 Lâm Hoàng Nga 126/12 100 BT, P14, Q11 4   CTG KVCL  
4 Đặng Thị Trang 126/16 100 BT, P14, Q11 3   CTG KVCL  
5 Phùng Thị Xuân Lan 126/20 100 BT, P14, Q11 5   CTG KVCL  
6 Bùi Hữu Ngân 126/22 100 BT, P14, Q11 6   CTG KVCL  
7 Thi Thị Út Bé 126/24 100 BT, P14, Q11 3   CTG KVCL  
8 Trần Thiếu Nga 126/26 100 BT, P14, Q11 5   CTG KVCL  
9 Nguyễn Văn Sơn 126/28 100 BT, P14, Q11 5 1 CTG KVCL  
10 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 86/154 ÔIK P14, Q11 5 1 CTG KVCL  
11 Nguyễn Đức Tuấn 86/156 ÔIK P14, Q11 10 1 CTG KVCL  
12 Nguyễn Đức Minh 86/158 ÔIK P14, Q11 4   CTG KVCL  
13 Nguyễn Thị Cúc Phương 86/168 ÔIK P14, Q11 5 1 PT KVCL  
1 Nguyễn Thạch  102/9/2A  100 BT, P14, Q11 2   KK AHKVCL  
2 Nguyễn Văn Phòng 123/12 100 BT, P14, Q11 1   KK AHKVCL  
3 Nguyễn Thị Hồng Tuyết 79/40B 100 BT, P14, Q11 3   KK AHKVCL  
4 Nguyễn Thị Độ (Tuyết) 86/150  BT, P14, Q11 3   KK AHKVCL  
5 Nguyễn Văn Việt 86/118  BT, P14, Q11 3   KK AHKVCL  
6 Võ Văn Toàn 32/70/1F  BT, P14, Q11 4   KK AHKVCL  
7 Nguyễn Thị Thiếc 32/53/80  BT, P14, Q11 3   KK AHKVCL  
8 Lê Thị Kim Thúy 86/202  BT, P14, Q11 4   KK AHKVCL  
9 Nguyễn Văn Quynh 150/10 BT, P14, Q11 2   KK AHKVCL  
10 Nguyễn Lưu Linh 67/21 BT, P14, Q11 4   KK AHKVCL  
11 Nguyễn Văn Thanh 102/10 BT, P14, Q11 3   KK AHKVCL  
12 Lê Thị Sen 93/30/3 100 BT, P14, Q11 3   KK AHKVCL  
13 Lê Thị Mai 93/30/7 100 BT, P14, Q11 2   KK AHKVCL  
14 Nguyễn Thị Hồng Vân 93/54 100 BT, P14, Q11 4   KK AHKVCL  
15 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 46A BT, P14, Q11 2   KK AHKVCL  
16 Trần Văn Chánh 30/27 100 BT, P14, Q11 2   KK AHKVCL  
17 Dương Bửu Thương 75/15 100 BT, P14, Q11 1   KK AHKVCL  
18 Trần Văn Ba 102/9/2E 100 BT, P14, Q11 3   KK AHKVCL  
19 Trần Thị Bích Nga 102/23B 100 BT, P14, Q11 4   KK AHKVCL  
20 Nguyễn Thị Qưới 134/2 BT, P14, Q11 3   KK AHKVCL  
21 Nguyễn Thị Chấm 32/19/33 ÔIK P14, Q11 4   KK AHKVCL  
22 Nguyễn Thị Hồng 32/19 ÔIK P14, Q11 3   KK AHKVCL  
23 Tào Bái Quyên 81/1A BT, P14, Q11 1   KK AHKVCL  
24 Đỗ Thị Đại 32/45/16 ÔIK P14, Q11 1   KK AHKVCL  
25 Nguyễn Thị Hồng Tuyết 79/40B 100 BT P14, Q11 5   CTG CLTN / ĐCL  
Tổng hợp từ  30/06 đến 22/07/2021: Khu Đa Minh - Mông Triệu - Vinhsơn - Phaolô
Số hộ 682 - Nhân khẩu 1753  người lớn / 78 Trẻ em  (Tổng số: 1831 người)
Phòng trọ 472 - Nhân Khẩu 942 người lớn  / 47 trẻ em (1 Người cao tuổi - 2 Trẻ sơ sinh - 2 Thai phụ)
Cần trợ giúp / Khó khăn 210 - Nhân khẩu 811  người lón /  31 trẻ em (9 Người cao tuổi - 2 Trẻ sơ sinh)                  
      Làm tại giáo xứ Vĩnh Hòa, ngày 23/07/2021
Linh mục chánh xứ
Gioakim Lê Hậu Hán