Cáo phó: Cụ Ông Vinhsơn Lê Ngật được Chúa gọi về ngày 27/08/2021

Trưa ngày 27/08/2021, cụ Ông Vinhsơn Lê Ngật đã được Chúa gọi về

CÁO PHÓ
Giáo xứ Vĩnh Hoà xin thông tin Cáo phó
ÔNG VINH SƠN LÊ NGẬT
Sinh năm: 1933 - tại: -----
Hiện ngụ tại: 32/112 Ông Ích Khiêm, phường 14, quận 11 - Khu: Phaolo
Đã được Chúa gọi về lúc 13h30 ngày 27/08/2021 
Hưởng thọ: 90 tuổi
Nghi thức tẩn liệm được cử hành cùng ngày và được hoả táng ngày 28/08/2021 lúc 07h00
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ÔNG VINH SƠN LÊ NGẬT sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.