Cáo phó: Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Nụ (Bà Sắm) được Chúa gọi về ngày 25/08/2021

Tối ngày 25/08/2021, bà Maria Nguyễn Thị Nụ đã được Chúa gọi về

CÁO PHÓ
Giáo xứ Vĩnh Hoà xin thông tin Cáo phó
BÀ MARIA NGUYỄN THỊ NỤ (BÀ SẮM)
Sinh năm: 1932 - tại: -----
Hiện ngụ tại: 86/29/30E Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11, Tp. HCM - Khu: Đaminh
Đã được Chúa gọi về lúc 21h45 ngày 25/08/2021 (Qua đời vì dịch Covid)
Hưởng thọ: 90 tuổi
Nghi thức tẩn liệm và được hoả táng theo chỉ thị của Y Tế Quận 11
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn BÀ MARIA NGUYỄN THỊ NỤ sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.