Gx. Vĩnh Hòa - Thánh lễ Minh niên Canh Tý 2020

Vào lúc 6g00 sáng thứ Bảy (Mùng Một Tết) ngày 25.01.2020, Linh mục Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, quý thầy ĐCV, quý souer, cùng cộng đoàn dân Chúa qui tụ về ngôi thánh đường hiệp dâng Thánh lễ cầu bình an cho năm mới Canh Tý 2020.


Xem bộ hình tại đây: