Gx. Vĩnh Hòa - Ngắm sự thương khó Chúa Giêsu

Ngắm 15 sự thương khó của Chúa Giêsu, hay còn gọi là “Ngắm đứng” nhằm diễn tả về cuộc khổ nạn của Đức kitô. Qua đó, sẽ giúp cho người tín hữu hiểu thêm về cuộc khổ nạn của Đấng Cứu thế một cách sốt sắng hơn. Trong tâm tình Mùa Chay Thánh 2020, vào các chiều thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu trong tuần. Đại diện các giáo họ và các Hội đoàn ngắm 05 ngắm, thời gian từ 16g50 - 17g30.