Giáo họ Vinh Sơn - Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn ngày 04.11.2020

Vào lúc 17g30 thứ Tư, ngày 04.11.2020, Lm Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa,cùng bà con giáo dân trong giáo họ Vinh Sơn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các quý chức, các vị ân nhân cùng các tín hữu đã qua đời trong giáo họ Vinh Sơn.