Giáo họ Phaolô - Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn ngày 11.11.2020

Vào lúc 17g30 thứ Tư, ngày 11.11.2020, Lm Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa,cùng bà con giáo dân trong giáo họ Phaolô hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các quý chức, các vị ân nhân cùng các tín hữu đã qua đời trong giáo họ Phaolô.