Ứng viên linh mục và phó tế năm 2019 của Tổng Giáo phận Sài Gòn

Theo đề nghị của Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đức Cha Giám quản Giuse đã quyết định truyền chức Phó tế cho 12 đại chủng sinh (theo danh sách đính kèm) vào lúc 8 giờ 30 ngày 29/05/2019, và truyền chức Linh mục cho 18 phó tế (theo danh sách đính kèm) vào lúc 8 giờ 30 ngày 07/06/2019 tại nhà thờ Chánh Toà, số 1 Công xã Paris, phường Bến Nghé, TpHCM. Nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Tòa Tổng Giám Mục hoặc Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.

DANH SÁCH CHỦNG SINH
Lãnh chức phó tế ngày 29/05/2019

STT TÊN THÁNH  HỌ VÀ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HẠT
KHÓA 14      
1 Phaolô  Phùng Thiện  Tân Hưng  Hóc Môn
KHÓA 15      
2 Phaolô  Vũ Minh Huy  Mẫu Tâm Chí Hòa
3 Martinô  Nguyễn Phương Linh  Thạch Đà  Xóm Mới
4 Gioan Bosco  Phạm Khôi Nguyên  Bùi Môn  Hóc Môn
5 Giuse  Trịnh Vĩnh Phúc  Bùi Môn  Hóc Môn
6 Gioakim  Đỗ Bá Thái  Phú Trung Tân Sơn Nhì
7 Phanxicô X.  Đào Tiến Thắng  Bùi Phát  Tân Định
8 Gioan B.  Trần Nhật Thanh  Minh Đức  Thủ Thiêm
9 Vinh sơn  Vũ Đức Trọng  Hà Đông  Xóm Mới
10 Giuse  Lê Hoàng Tuấn  Nhân Hòa  Tân Sơn Nhì 
11 Vinh sơn  Mai Minh Tuấn  Bùi Phát  Tân Định
12 Phêrô  Trần Anh Tuấn  Bến Hải  Gò Vấp

DANH SÁCH PHÓ TẾ
Lãnh chức linh mục ngày 07/06/2019

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HẠT
KHÓA 13      
1 Đaminh  Hà Minh Hoàng Nhật Thạch Đà Xóm Mới
2 Gioan B. Phạm Tuấn Thiện Lam Sơn Xóm Mới
KHÓA 14      
3 Phêrô Nguyễn Xuân Đài Tân Hưng Hóc Môn
4 Giuse Nguyễn Ngọc Duy Công Thành Thủ Thiêm
5 Giuse Nguyễn Thuận Hải Jeanne d'Arc SG - Chợ Quán
6 Đaminh Lưu Nhuận Hiển Thạch Đà Xóm Mới
7 Phêrô Mai Phi Hổ Tân Phú Tân Sơn Nhì
8 Giuse Lê Quốc Hùng Chính Lộ Gia Định
9 Phêrô Hoàng Vương Huynh Bình Thuận Tân Sơn Nhì
10 Giuse Nguyễn Tấn Lộc  Phát Diệm Phú Nhuận 
11 Phêrô  Nguyễn Quốc Phong Hà Nội Xóm Mới
12 Giuse Nguyễn Hữu Phước Bình Thuận Bình An
13 Phaolô Hoàng Anh Quốc Tân Phú Tân Sơn Nhì
14 Giuse Nguyễn Ngọc Tâm Bình An Bình An
15 Phanxicô X. Phan Minh Thuận  Thánh Khang  Thủ Đức
16 Gioan B.  Nguyễn Trọng Tín Phú Trung Tân Sơn Nhì
17 Phêrô Nguyễn Đức Trọng Xóm Chiếu Xóm Chiếu
18 Giuse Phạm Quang Vũ Tam Hải Thủ Đức