Kinh Nguyện Giới Trẻ: CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON

Kinh Nguyện dựa trên Lc 24,13-35 và Christus Vivit 237

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,/ là Thầy và là Bạn của giới trẻ chúng con,/
Chúa đã xuống thế làm người,/ chịu đau khổ, chịu chết vì chúng con./
Sau khi sống lại,/ Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Em-mau/ và soi trí mở lòng cho họ hiểu biết Lời Chúa./
Chúa đã Bẻ Bánh cho họ tham dự sự sống của Chúa/ và làm cho mắt họ sáng ra để họ nhận biết Chúa./
Nhờ ơn Chúa giúp,/ họ trở thành những chứng nhân trung tín của Chúa cho mọi người./

Chúng con cảm tạ Chúa,/ vì Chúa ở lại với chúng con cho đến tận thế./
Xin cho chúng con ngày càng hiểu biết/ và yêu mến Lời Chúa hơn,/
để Lời Chúa luôn là 'ngọn đèn soi cho con bước,/ là ánh sáng chỉ đường con đi'./
Xin cho chúng con siêng năng đến với Bí Tích Thánh Thể,/
để chúng con được tham dự sự sống đời đời của Chúa/ ngay trong hành trình trần thế này./
Xin cho chúng con hăng say loan báo Tin Mừng Bình An của Chúa/ trong môi trường sống của chúng con.

Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương/
và dấn thân giữa dòng đời bằng tình yêu và hành động.
Xin cho chúng con biết đi theo Con Đường Trái Tim Chúa/ để đến với mọi người,/
nhất là những người nghèo khổ/ và thiếu vắng tình thương./
Xin cho chúng con biết yêu mến muôn vật muôn loài Chúa đã dựng nên/
và cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, là Thầy và là Bạn của giới trẻ chúng con,/
xin cho chúng con luôn là những môn đệ và tông đồ trung tín của Chúa trong hành trình trấn thế này,/
cho đến ngày được ở cùng Chúa Trên Quê Trời. Amen.

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên
Nguồn: Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi / HĐGMVN