Bà Maria Têrêsa Đỗ Thị Băng

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

BÀ MARIA TÊRÊSA ĐỖ THỊ BĂNG

Sinh ngày: 10/08/1945 tại Hưng Yên.
Được Chúa gọi về vào lúc 02g00 ngày 26/05/2024 - Hưởng thọ 79 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 11g00 ngày 26/05/2024 tại địa chỉ: 110/38 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: ĐaMinh.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 27/05/2024.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 28/05/2024 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Têrêsa Đỗ Thị Băng sớm hưởng nhan Thánh Chúa.