Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Tân

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

BÀ CỐ TÊRÊSA NGUYỄN THỊ TÂN

Sinh ngày: 04/10/1937 tại Hà Nội.
Được Chúa gọi về vào lúc 19g35 ngày 23/05/2024 - Hưởng thọ 88 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16h00 ngày 24/05/2024 tại địa chỉ: 86/156 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 09h00 ngày 24/05/2024.
Thánh lễ an táng vào lúc 08h00 ngày 28/05/2024 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được An táng tại Nghĩa trang Trung Chánh.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Tân sớm hưởng nhan Thánh Chúa.