Bà Anna Nguyễn Thị Trung

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

BÀ ANNA NGUYỄN THỊ TRUNG

Sinh ngày: 05/05/1929 tại Hà Nội.
Được Chúa gọi về vào lúc 23g30 ngày 03/05/2024 - Hưởng thọ 95 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 04/05/2024 tại địa chỉ: 86/150 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc Không có thánh lễ ngày 04/05/2024.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 06/05/2024 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hoả táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hoà.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Anna Nguyễn Thị Trung sớm hưởng nhan Thánh Chúa.