Ông Antôn Trương Hữu Quải

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

ÔNG ANTÔN TRƯƠNG HỮU QUẢI

Sinh ngày: 01/01/1930 tại Ninh Bình.
Được Chúa gọi về vào lúc 23g05 ngày 04/01/2023 - Hưởng thọ 93 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 15g00 ngày 05/01/2023 tại địa chỉ: 93/19 Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Tp. Hồ Chí MInh - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 15g00 ngày 06/01/2023.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 07/01/2023 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Antôn Trương Hữu Quải sớm hưởng nhan Thánh Chúa.