Ông ĐaMinh Mai Trọng Bính

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

ÔNG ĐAMINH MAI TRỌNG BÍNH

Sinh ngày: 15/04/1946 tại Hà Tĩnh.
Được Chúa gọi về vào lúc 18g00 ngày 18/07/2022 - Hưởng thọ 77 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 09g00 ngày 19/07/2022 tại địa chỉ: 30E Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Mông Triệu.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 20/07/2022.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 21/07/2022 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông ĐaMinh Mai Trọng Bính sớm hưởng nhan Thánh Chúa.