Bà Têrêsa Đỗ Thị Thơ

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

BÀ TÊRÊSA ĐỖ THỊ THƠ

Sinh ngày: 01/06/1963 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 19g00 ngày 28/07/2022 - Hưởng thọ 60 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 29/07/2022 tại địa chỉ: 506/42/6 Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Vinh Sơn.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 29/07/2022.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 30/07/2022 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Têrêsa Đỗ Thị Thơ sớm hưởng nhan Thánh Chúa.