Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Cải

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ CẢI

Sinh ngày: 10/02/1934 tại Hà Nam.
Được Chúa gọi về vào lúc 18g30 ngày 24/07/2022 - Hưởng thọ 89 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 10g00 ngày 25/07/2022 tại địa chỉ: 482A Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Vinh Sơn.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 27/07/2022.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 28/07/2022 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Cải sớm hưởng nhan Thánh Chúa.