Ông Giuse Huỳnh Tâm Thiện

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

ÔNG GIUSE HUỲNH TÂM THIỆN

Sinh ngày: 19/04/1949 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 15g00 ngày 10/07/2021 - Hưởng thọ 72 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 06g00 ngày 10/07/2021 tại địa chỉ: 32/53/70 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 12/07/2021.
Thánh lễ an táng vào lúc Không có thánh lễ - Di quan ngày 13/07/2021 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Giuse Huỳnh Tâm Thiện sớm hưởng nhan Thánh Chúa.