Cụ bà Anna Chu Thị Sáu

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

CỤ BÀ ANNA CHU THỊ SÁU

Sinh ngày: 08/03/1929 tại Hà Nội .
Được Chúa gọi về vào lúc 05g40 ngày 27/02/2021 - Hưởng thọ 92 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 27/02/2021 tại địa chỉ: 86/38 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 27/02/2021.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 02/03/2021 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ bà Anna Chu Thị Sáu sớm hưởng nhan Thánh Chúa.