Scholastica Nguyễn Ngọc Lan

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

SCHOLASTICA NGUYỄN NGỌC LAN

Sinh ngày: 09/10/1939 tại Gò Công.
Được Chúa gọi về vào lúc 10g45 ngày 13/04/2020 - Hưởng thọ 82 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 13/04/2020 tại địa chỉ: 566 Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Vinh Sơn (Theo thông báo của Toà TGM, cộng đoàn hạn chế đông người khi đến kính viếng).
Thánh lễ tại gia vào lúc ------- ngày 13/04/2020.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 16/04/2020 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được An táng tại Nghĩa Trang Bình Dương.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Scholastica Nguyễn Ngọc Lan sớm hưởng nhan Thánh Chúa.