Ông Giuse Vũ Văn Bào

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

ÔNG GIUSE VŨ VĂN BÀO

Sinh ngày: 20/10/1963 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 05g20 ngày 24/12/2020 - Hưởng dương 57t.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 10g00 ngày 24/12/2020 tại địa chỉ: 416/6/28 Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Đa Minh.
Thánh lễ tại gia vào lúc 10g00 ngày 24/12/2020.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 26/12/2020 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Giuse Vũ Văn Bào sớm hưởng nhan Thánh Chúa.