Nicolas Lê Minh Toàn

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

NICOLAS LÊ MINH TOÀN

Sinh ngày: 18/04/1955 tại Bình Định.
Được Chúa gọi về vào lúc 15g00 ngày 10/01/2020 - Hưởng thọ: 66 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 10g00 ngày 11/01/2020 tại địa chỉ: 25C Cư Xá Phú Thọ Hòa, Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Mông Triệu.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 11/01/2020.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 13/01/2020 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Binh Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nicolas Lê Minh Toàn sớm hưởng nhan Thánh Chúa.