Maria Nguyễn Thị Riền (Bà Đòng)

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

MARIA NGUYỄN THỊ RIỀN (BÀ ĐÒNG)

Sinh ngày: 01/01/1943 tại Hưng yên.
Được Chúa gọi về vào lúc 10g00 ngày 26/01/2020 - Hưởng thọ: 78 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 26/01/2020 tại địa chỉ: 416/19/11 Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Mông Triệu.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 27/01/2020.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 28/01/2020 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa Táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Riền (Bà Đòng) sớm hưởng nhan Thánh Chúa.