Ông Giuse Nguyễn Mạnh Hùng

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

ÔNG GIUSE NGUYỄN MẠNH HÙNG

Sinh ngày: 12/08/1947 tại Hà Nam.
Được Chúa gọi về vào lúc 22g40 ngày 27/01/2020 - Hưởng thọ 74 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 10g00 ngày 28/01/2020 tại địa chỉ: 86/21 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Đa Minh.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 29/01/2020.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 30/01/2020 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa Trang Binh Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Giuse Nguyễn Mạnh Hùng sớm hưởng nhan Thánh Chúa.