Gioan Baotixita Hoàng văn Thành

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

GIOAN BAOTIXITA HOÀNG VĂN THÀNH

Sinh ngày: 01/01/1938 tại Vĩnh Phúc - Hưng Yên.
Được Chúa gọi về vào lúc 18g30 ngày 11/01/2020 - Hưởng thọ 83 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 10g00 ngày 12/01/2020 tại địa chỉ: 86/9 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Đa Minh.
Thánh lễ tại gia vào lúc 11g00 ngày 13/01/2020.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 14/01/2020 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita Hoàng văn Thành sớm hưởng nhan Thánh Chúa.