Ông Phêrô Nguyễn Văn Quan

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN QUAN

Sinh ngày: 06/02/1940 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 22g30 ngày 21/05/2019 - Hưởng thọ 80 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 11g00 ngày 22/05/2019 tại địa chỉ: 32/19/9 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 24/05/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 25/05/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa Trang Binh Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Phêrô Nguyễn Văn Quan sớm hưởng nhan Thánh Chúa.