Phaolô Nguyễn Văn Ngọc

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

PHAOLÔ NGUYỄN VĂN NGỌC

Sinh ngày: 19/02/1963 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 09g30 ngày 03/02/2019 - Hưởng dương 57 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 03/02/2019 tại địa chỉ: 86/25B Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Đa Minh.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 07/02/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 08/02/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phaolô Nguyễn Văn Ngọc sớm hưởng nhan Thánh Chúa.