Phaolô Đặng Anh Tuấn

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

PHAOLÔ ĐẶNG ANH TUẤN

Sinh ngày: 01/01/1965 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 03g00 ngày 06/09/2019 - Hưởng dương 55 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 18g00 ngày 06/09/2019 tại địa chỉ: 93/51/2A Đường 100, Bình Thới, Phưởng14, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 07/09/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 16g00 ngày 07/09/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa Ngày 09-09-2019.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phaolô Đặng Anh Tuấn sớm hưởng nhan Thánh Chúa.