Maria Quảng Thị Bích Như

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

MARIA QUẢNG THỊ BÍCH NHƯ

Sinh ngày: 01/01/1983 tại Khánh Hòa.
Được Chúa gọi về vào lúc 04g00 ngày 25/01/2019 - Hưởng dương 37 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 25/01/2019 tại địa chỉ: 506/26/8 Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Vinh Sơn.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 26/01/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 28/01/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa Táng tại Binh Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria Quảng Thị Bích Như sớm hưởng nhan Thánh Chúa.