Maria Nguyễn Thị Thanh Thuấn

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

MARIA NGUYỄN THỊ THANH THUẤN

Sinh ngày: 17/03/1977 tại Lạc An, Sông Bé.
Được Chúa gọi về vào lúc 07g30 ngày 13/09/2019 - Hưởng dương 43 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 13/09/2019 tại địa chỉ: 568/10/15 Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Vinh Sơn.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 14/09/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 16/09/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Thanh Thuấn sớm hưởng nhan Thánh Chúa.