Maria Nguyễn Thị Đượm (Bà Vận)

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

MARIA NGUYỄN THỊ ĐƯỢM (BÀ VẬN)

Sinh ngày: 01/01/1933 tại Vĩnh Phúc - Hưng Yên.
Được Chúa gọi về vào lúc 14g30 ngày 21/04/2019 - Hưởng thọ 87 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 09g00 ngày 22/04/2019 tại địa chỉ: 416/12 Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Đa Minh.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 23/04/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 24/04/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa Táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Đượm (Bà Vận) sớm hưởng nhan Thánh Chúa.