Giuse Vũ Văn Nhuệ

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

GIUSE VŨ VĂN NHUỆ

Sinh ngày: 15/04/1955 tại Nam Định.
Được Chúa gọi về vào lúc 11g30 ngày 06/04/2019 - Hưởng thọ 65 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 09g00 ngày 07/04/2019 tại địa chỉ: 546A Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Vinh Sơn.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 08/04/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 07g00 ngày 09/04/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse Vũ Văn Nhuệ sớm hưởng nhan Thánh Chúa.