Giuse Nguyễn Kiến An

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

GIUSE NGUYỄN KIẾN AN

Sinh ngày: 17/12/1965 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Được Chúa gọi về vào lúc 14g45 ngày 07/06/2019 - Hưởng dương 55 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 20g00 ngày 07/06/2019 tại địa chỉ: 32/165 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 08/06/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 10/06/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Kiến An sớm hưởng nhan Thánh Chúa.