Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Tuân

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN HỮU TUÂN

Sinh ngày: 01/01/1947 tại Hà Nội.
Được Chúa gọi về vào lúc 14g30 ngày 10/02/2019 - Hưởng thọ 73 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 08g00 ngày 11/02/2019 tại địa chỉ: 416/19/5 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Mông Triệu.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 13/02/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 14/02/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Tuân sớm hưởng nhan Thánh Chúa.