Gioan Baotixita Nguyễn Chí Thanh

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN CHÍ THANH

Sinh ngày: 02/10/1977 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 05g00 ngày 08/02/2019 - Hưởng dương 43 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 08/02/2019 tại địa chỉ: 86/29/4 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Đa Minh.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g15 ngày 08/02/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 11/02/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita Nguyễn Chí Thanh sớm hưởng nhan Thánh Chúa.