Phanxicô Xaviê Đặng Mạnh Hùng

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

PHANXICÔ XAVIÊ ĐẶNG MẠNH HÙNG

Sinh ngày: 01/01/1955 tại Biên Hòa - Đồng Nai.
Được Chúa gọi về vào lúc 10g30 ngày 01/11/2018 - 64 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 09g00 ngày 02/11/2018 tại địa chỉ: 506/16/3 Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Vinh Sơn.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 03/11/2018.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 05/11/2018 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phanxicô Xaviê Đặng Mạnh Hùng sớm hưởng nhan Thánh Chúa.