Maria Đỗ Thị Phương Hiền

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

MARIA ĐỖ THỊ PHƯƠNG HIỀN

Sinh ngày: 21/05/1959 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 03g30 ngày 03/11/2018 - Hưởng thọ 60 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 14g00 ngày 03/11/2018 tại địa chỉ: 53D Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Mông Triệu.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 05/11/2018.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 06/11/2018 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria Đỗ Thị Phương Hiền sớm hưởng nhan Thánh Chúa.