Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tuynh

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN TUYNH

Sinh ngày: 05/04/1940 tại Vĩnh Phúc - Hưng Yên.
Được Chúa gọi về vào lúc 15g10 ngày 08/11/2018 - Hưởng thọ 79 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 09g00 ngày 09/11/2018 tại địa chỉ: 9E Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Mông Triệu.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 10/11/2018.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 12/11/2018 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tuynh sớm hưởng nhan Thánh Chúa.