Agnes Lê Thị Diện

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

AGNES LÊ THỊ DIỆN

Sinh ngày: 21/03/1945 tại Huế.
Được Chúa gọi về vào lúc 08g35 ngày 29/12/2018 - Hưởng thọ 74 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 19g00 ngày 29/12/2018 tại địa chỉ: 32/19/9 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 31/12/2018.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 02/12/2018 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hoa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Agnes Lê Thị Diện sớm hưởng nhan Thánh Chúa.