Chị Maria Têrêsa Nguyễn Thị Lệ Ngọc

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

CHỊ MARIA TÊRÊSA NGUYỄN THỊ LỆ NGỌC

Sinh ngày: 24/07/1961 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 21g45 ngày 18/07/2017 - Hưởng dương 57 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 19/07/2017 tại địa chỉ: 480/41A Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 - thuộc Giáo khu: Vinh Sơn.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 20/07/2017.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 21/07/2017 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hoả táng tại Bình Hưng Hoà.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Chị Maria Têrêsa Nguyễn Thị Lệ Ngọc sớm hưởng nhan Thánh Chúa.