Bà Maria Nguyễn Thị Lộc

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ LỘC

Sinh ngày: 01/01/1934 tại Vĩnh Phúc - Hưng Yên.
Được Chúa gọi về vào lúc 16g45 ngày 19/05/2017 - Hưởng thọ 84 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 20/05/2017 tại địa chỉ: 416/19/1 Lạc Long Quân, phường 5, uận 11 - thuộc Giáo khu: Mông Triệu.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 22/05/2017.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 23/05/2017 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Nguyễn Thị Lộc sớm hưởng nhan Thánh Chúa.