Bà Maria Đàm Thị Ưng

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

BÀ MARIA ĐÀM THỊ ƯNG

Sinh ngày: 04/12/1956 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 17h30 ngày 03/06/2017 - Hưởng thọ: 62 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 10h00 ngày 04/06/2017 tại địa chỉ: 506/12 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 - thuộc Giáo khu: Vinh sơn.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16h00 ngày 05/06/2017.
Thánh lễ an táng vào lúc 05h00 ngày 06/06/2017 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hoả táng tại Bình Hưng Hoà.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Đàm Thị Ưng sớm hưởng nhan Thánh Chúa.